201808030802050942018/C 294/723992018TC29420180820FI01FIINFO_JUDICIAL20180627585811

Asia T-399/18: Kanne 27.6.2018 – TrekStor v. EUIPO (Theatre)


C2942018FI5810120180627FI0072581581

Kanne 27.6.2018 – TrekStor v. EUIPO (Theatre)

(Asia T-399/18)

2018/C 294/72Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: TrekStor Ltd (Hongkong) (edustajat: asianajajat O. Spieker, A. Schönfleisch ja M. Alber)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Theatre – Rekisteröintihakemus nro 16 374 886

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 26.4.2018 asiassa R 2238/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa sekä 2 kohtaa on rikottu.