201807270132025002018/C 285/613982018TC28520180813RO01ROINFO_JUDICIAL20180625434421

Cauza T-398/18: Acțiune introdusă la 25 iunie 2018 – Pielczyk/EUIPO – Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)


C2852018RO4310120180625RO0061431442

Acțiune introdusă la 25 iunie 2018 – Pielczyk/EUIPO – Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)

(Cauza T-398/18)

2018/C 285/61Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamant: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Țările de Jos) (reprezentant: K. Kielar, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Franța)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamantul

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene nr. 11 649 324

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 13 aprilie 2018 în cauzele conexate R 979/2017-4 și R 1070/2017-4

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea în parte a deciziei atacate, în măsura în care camera de recurs:

a)

a respins calea de atac formulată de reclamant în cauza R 979/2017-4;

b)

a admis în parte calea de atac în anulare formulată de Thalgo TCH în cauza R 1070/2017-4 pentru produsele din clasa 3 din clasificarea de la Nisa;

c)

a anulat marca Uniunii Europene nr. 11 649 324 și pentru produsele indicate din clasa 3;

d)

a confirmat în parte decizia EUIPO din 21 martie 2017 (procedura de declarare a nulității nr. 11 974 C) în care, potrivit deciziei, marca reclamantului a fost declarată nulă pentru produsele din clasa 3;

obligarea Thalgo TCH la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul procedurilor în fața diviziei de anulare a EUIPO și în fața camerei de recurs;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul prezentei proceduri.

Motivele invocate

încălcarea articolului 60 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea normei 22 alineatele (3) și (4) coroborată cu norma 40 alineatul (6) din Regulamentul nr. 2868/95;

încălcarea articolului 64 alineatele (2) și (3) coroborat cu articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.