201807270132025002018/C 285/613982018TC28520180813LV01LVINFO_JUDICIAL20180625434421

Lieta T-398/18: Prasība, kas celta 2018. gada 25. jūnijā– Pielczyk/EUIPO – Thalgo TCH (“DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM”)


C2852018LV4310120180625LV0061431442

Prasība, kas celta 2018. gada 25. jūnijā– Pielczyk/EUIPO – Thalgo TCH (“DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM”)

(Lieta T-398/18)

2018/C 285/61Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Nīderlande) (pārstāvis: K. Kielar, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Francija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašnieks: prasītājs Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības preču zīme Nr. 11 649 324

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2018. gada 13. aprīļa lēmums apvienotajās lietās R 979/2017-4 un R 1070/2017-4

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu daļā, konkrēti, ciktāl Apelācijas padome

a)

noraidīja prasītāja apelācijas sūdzību R 979/2017-4;

b)

apmierināja Thalgo TCH apelācijas sūdzību R 1070/2017-4 daļā par spēkā neesamības atzīšanas procesu attiecībā uz 3. klasē ietilpstošajām precēm atbilstoši Nīcas klasifikācijai;

c)

atzina Eiropas Savienības preču zīmi Nr. 11 649 324 par spēkā neesošu arī attiecībā uz 3. klasē ietilpstošajām norādītām precēm;

d)

atstāja spēkā EUIPO2017. gada 21. marta lēmumu (spēkā neesamības atzīšanas process Nr. 11 974 C), ar kuru prasītāja preču zīme tika atzīta par spēkā neesošu attiecībā uz 3. klasē ietilpstošajām precēm;

piespriest Thalgo TCH atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā, kā arī procesā EUIPO Anulēšanas nodaļā un procesā Apelācijas padomē;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2017/1001 60. panta 1. punkta b) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar tās 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārkāpums;

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. un 4. punkta, lasot to kopsakarā ar 40. noteikuma 6. punktu, pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 64. panta 2. un 3. punkta, lasot to kopsakarā ar tās 18. panta 1. punkta a) apakšpunktu, pārkāpums.