201807270132025002018/C 285/613982018TC28520180813FI01FIINFO_JUDICIAL20180625434421

Asia T-398/18: Kanne 25.6.2018 – Pielczyk v. EUIPO – Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)


C2852018FI4310120180625FI0061431442

Kanne 25.6.2018 – Pielczyk v. EUIPO – Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)

(Asia T-398/18)

2018/C 285/61Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Alankomaat) (edustaja: asianajaja K. Kielar)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Ranska)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkki nro 11 649 324

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 13.4.2018 yhdistetyissä asioissa R 979/2017-4 ja R 1070/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen osittain, nimittäin siltä osin kuin valituslautakunta

a)

hylkäsi kantajan valituksen R 979/2017-4,

b)

hyväksyi osittain mitättömäksi julistamista koskevan Thalgo TCH:n valituksen R 1070/2017-4 Nizzan luokituksen luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta,

c)

julisti EU-tavaramerkin nro 11 649 324 myös mitättömäksi kyseisten luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta, ja

d)

pysytti osittain EUIPO:n 21.3.2017 tekemän päätöksen (mitättömyysmenettely nro 11 974 C), jonka mukaan kantajan tavaramerkki on julistettu mitättömäksi luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta,

velvoittaa Thalgo TCH:n korvaamaan EUIPO:n mitättömyysosaston ja valituslautakunnan menettelyistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, ja

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan tämän menettelyn oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, on rikottu,

komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 säännön 3 kohdan 4 alakohtaa, luettuna yhdessä 40 säännön 6 kohdan kanssa, on rikottu, ja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 64 artiklan 2 kohdan 3 alakohtaa, luettuna yhdessä 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, on rikottu.