27.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 301/40


Acțiune introdusă la 29 iunie 2018 – Hugo’s Hotel/EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

(Cauza T-397/18)

(2018/C 301/54)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Hugo’s Hotel Ltd (St. Julian’s, Malta) (reprezentant: R. Sladden, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: H’ugo’s GmbH (München, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu:cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Hugo’s Burger Bar în culorile roșu, negru și alb – cererea de înregistrare nr. 14 608 806

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 2 mai 2018 în cauza R 1879/2017-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei adoptate de divizia de recurs;

declararea faptului că se poate efectua înregistrarea mărcii care face obiectul cererii nr. 014608806.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.