27.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 301/40


Žaloba podaná dne 29. června 2018 – Hugo’s Hotel v. EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

(Věc T-397/18)

(2018/C 301/54)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Hugo’s Hotel Ltd (St. Julians, Malta) (zástupce: R. Sladden, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: H’ugo’s GmbH (Mnichov, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně v řízení před Tribunálem

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Hugo’s Burger Bar v červené, černé a bílé barvě – Přihláška č. 14 608 806

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. května 2018, ve věci R 1879/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí odvolacího senátu;

prohlásil, že může být proveden zápis ochranné známky uvedené v přihlášce č. 014608806

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.