201807270052025112018/C 285/603922018TC28520180813SL01SLINFO_JUDICIAL20180628424321

Zadeva T-392/18: Tožba, vložena 28. junija 2018 – Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti)


C2852018SL4210120180628SL0060421432

Tožba, vložena 28. junija 2018 – Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti)

(Zadeva T-392/18)

2018/C 285/60Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Innocenti SA (Lugano, Švica) (zastopnik: N. Ferretti, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Filippo Gemelli (Torino, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Innocenti“ – Prijava št. 7 502 181

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. aprila 2018 v zadevi R 2336/2010-5

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo petega odbora za pritožbe št. 2336/2010-5 razveljavi in spremeni ter zavrne ugovor Filippa Gemellija v zvezi z znamko 007502181.

Navajana tožbena razloga

Nespoštovanje roka za predložitev dokumentov, ki potrjujejo odločitev Tribunale di Torino (sodišče v Torinu) o razveljavitvi zaradi neuporabe;

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.