201807270052025112018/C 285/603922018TC28520180813PL01PLINFO_JUDICIAL20180628424321

Sprawa T-392/18: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2018 r. – Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti)


C2852018PL4210120180628PL0060421432

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2018 r. – Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti)

(Sprawa T-392/18)

2018/C 285/60Język skargi: włoski

Strony

Strona skarżąca: Innocenti SA (Lugano, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat N. Ferretti)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Filippo Gemelli (Turyn, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „Innocenti” – zgłoszenie nr 7 502 181

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie R 2336/2010-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie jej nieważności i oddalenie sprzeciwu Filippa Gemellego wobec rejestracji znaku towarowego 00750218.

Podniesione zarzuty

Niedochowanie terminu do złożenia dokumentów potwierdzających orzeczenie Tribunale di Torino (sądu w Turynie) o wygaśnięciu praw do znaku z powodu jego nieużywania;

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.