201807270152025022018/C 285/593902018TC28520180813RO01ROINFO_JUDICIAL20180621414222

Cauza T-390/18: Acțiune introdusă la 21 iunie 2018 – Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)


C2852018RO4120120180621RO0059412422

Acțiune introdusă la 21 iunie 2018 – Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

(Cauza T-390/18)

2018/C 285/59Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamant: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Germania) (reprezentant: C. Zierhut, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Paul Ingram (Birmingham, Regatul Unit)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamantul

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION – marca Uniunii Europene nr. 11 523 958

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 17 aprilie 2018 în cauza R 409/2017-1

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 61 din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.