201807270152025022018/C 285/593902018TC28520180813PL01PLINFO_JUDICIAL20180621414222

Sprawa T-390/18: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2018 r. – Nonnemacher / EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)


C2852018PL4120120180621PL0059412422

Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2018 r. – Nonnemacher / EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

(Sprawa T-390/18)

2018/C 285/59Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Niemcy) (przedstawiciel: C. Zierhut, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Paul Ingram (Birmingham, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION – unijny znak towarowy nr 11 523 958

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie R 409/2017-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.