201807270152025022018/C 285/593902018TC28520180813LV01LVINFO_JUDICIAL20180621414222

Lieta T-390/18: Prasība, kas celta 2018. gada 21. jūnijā – Nonnemacher/EUIPO – Ingram (“WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION”)


C2852018LV4120120180621LV0059412422

Prasība, kas celta 2018. gada 21. jūnijā – Nonnemacher/EUIPO – Ingram (“WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION”)

(Lieta T-390/18)

2018/C 285/59Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Vācija) (pārstāvis: C. Zierhut, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Paul Ingram (Birmingham, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašnieks: prasītājs

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme “WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 11 523 958

Process EUIPO: anulēšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2018. gada 17. aprīļa lēmums lietā R 409/2017-1

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 61. punkta pārkāpums.