201807270152025022018/C 285/593902018TC28520180813HR01HRINFO_JUDICIAL20180621414222

Predmet T-390/18: Tužba podnesena 21. lipnja 2018. – Nonnemacher protiv EUIPO-a – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)


C2852018HR4120120180621HR0059412422

Tužba podnesena 21. lipnja 2018. – Nonnemacher protiv EUIPO-a – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

(Predmet T-390/18)

2018/C 285/59Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Njemačka) (zastupnik: C. Zierhut, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Paul Ingram (Birmingham, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION – žig Europske unije br. 11 523 958

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 17. travnja 2018. u predmetu R 409/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

Povreda članka 61. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.