201807270152025022018/C 285/593902018TC28520180813FI01FIINFO_JUDICIAL20180621414222

Asia T-390/18: Kanne 21.6.2018 – Nonnemacher v. EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)


C2852018FI4120120180621FI0059412422

Kanne 21.6.2018 – Nonnemacher v. EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

(Asia T-390/18)

2018/C 285/59Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Zierhut)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Paul Ingram (Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION – EU-tavaramerkki nro 11 523 958

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.4.2018 asiassa R 409/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklan rikkominen.