201807270082025342018/C 285/583892018TC28520180813PL01PLINFO_JUDICIAL20180621414111

Sprawa T-389/18: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2018 r. – Nonnemacher / EUIPO – Ingram (WKU)


C2852018PL4110120180621PL0058411411

Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2018 r. – Nonnemacher / EUIPO – Ingram (WKU)

(Sprawa T-389/18)

2018/C 285/58Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Niemcy) (przedstawiciel: C. Zierhut, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Paul Ingram (Birmingham, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „WKU” – unijny znak towarowy nr 11 482 841

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie R 399/2017-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.