201807270062025082018/C 285/563852018TC28520180813CS01CSINFO_JUDICIAL20180625394021

Věc T-385/18: Žaloba podaná dne 25. června 2018 – Aldi v. EUIPO – Crone (CRONE)


C2852018CS3910120180625CS0056391402

Žaloba podaná dne 25. června 2018 – Aldi v. EUIPO – Crone (CRONE)

(Věc T-385/18)

2018/C 285/56Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Německo) (zástupci: Rechtsanwälte N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen a M. Minkner)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Christoph Michael Crone (Krefeld, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastník v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie CRONE č. 14 854 533

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. března 2018, ve věci R 1100/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001.