201807201052013362018/C 276/923812018TC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180625606121

Kohtuasi T-381/18: 25. juunil 2018 esitatud hagi – Engel versus EUIPO – F. Engel (ENGEL)


C2762018ET6010120180625ET0092601612

25. juunil 2018 esitatud hagi – Engel versus EUIPO – F. Engel (ENGEL)

(Kohtuasi T-381/18)

2018/C 276/92Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Engel GmbH (Pfullingen, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Pfitzer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: F. Engel K/S (Haderslev, Taani)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärgi ENGEL Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 178 629

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 26. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1423/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt,

peatada menetlus kuni otsuste tegemiseni F. ENGELi kaubamärkide kehtetuks tunnistamise taotluste kohta.

Väited

Määruse nr 2868/95 artikli 20 lõike 7 punkti c rikkumine;

nõuetekohase korra rikkumine.