201808030842050892018/C 294/683802018TC29420180820PL01PLINFO_JUDICIAL20180625545521

Sprawa T-380/18: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2018 r. – Intas Pharmaceuticals / EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)


C2942018PL5410120180625PL0068541552

Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2018 r. – Intas Pharmaceuticals / EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

(Sprawa T-380/18)

2018/C 294/68Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmedabad, Indie) (przedstawiciel: M. Edenborough, QC)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcón, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowy „INTAS” – zgłoszenie nr 14 153 811

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie R 815/2017-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

tytułem żądania ewentualnego, zmianę zaskarżonej decyzji, w taki sposób, aby sprzeciw został przekazany do ponownego rozpoznania przez Wydział Sprzeciwów;

obciążenie EUIPO kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą w ramach niniejszej skargi oraz kosztami poniesionymi w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą;

tytułem żądania ewentualnego, w razie wstąpienia drugiej strony przed Izbą Odwoławczą do postępowania w charakterze interwenienta, obciążenie EUIPO i interwenienta solidarnie kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą w ramach niniejszej skargi oraz kosztami poniesionymi w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/1001.