201807201012012862018/C 276/913782018TC27620180806SL01SLINFO_JUDICIAL20180622596021

Zadeva T-378/18: Tožba, vložena 22. junija 2018 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)


C2762018SL5910120180622SL0091591602

Tožba, vložena 22. junija 2018 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Zadeva T-378/18)

2018/C 276/91Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: NHS, Inc. (Santa Cruz, Kalifornija, Združene države) (zastopnik: P. Olson, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: HLC SB Distribution, SL (Irún, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: zahteva za registracijo besedne znamke Evropske unije CRUZADE – prijava št. 13 528 112

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. aprila 2018 v zadevi R 1217/2017-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

zavrne registracijo znamke Evropske unije 013 528 112 za „rolke in njihove dele“;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 2017/1001.