201807201012012862018/C 276/913782018TC27620180806BG01BGINFO_JUDICIAL20180622596021

Дело T-378/18: Жалба, подадена на 22 юни 2018 г. — NHS/EUIPO — HLC SB Distribution (CRUZADE)


C2762018BG5910120180622BG0091591602

Жалба, подадена на 22 юни 2018 г. — NHS/EUIPO — HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Дело T-378/18)

2018/C 276/91Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: NHS, Inc. (Санта Круз, Калифорния, Съединени щати) (представител: P. Olson, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: HLC SB Distribution, SL (Ирун, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: заявка за словна марка на Европейския съюз „CRUZADE“ — заявка за регистрация № 13 528 112

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 13 април 2018 г. по преписка R 1217/2017-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени оспорваното решение;

да отхвърли заявката за регистрация на марка на Европейския съюз № 013 528 112 за „скейтбордове и техните части“;

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета.