10.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 319/16


2018. június 20-án benyújtott kereset – Colombani kontra EKSZ

(T-372/18. sz. ügy)

(2018/C 319/19)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean-Marc Colombani (Brüsszel, Belgium) (képviselő: N. de Montigny ügyvéd)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg és mondja ki, hogy:

semmis az EKSZ költségvetési és igazgatási főigazgatójának a 2017. évi előléptetési időszakban előléptetet tisztviselők listáját megállapító 2017. november 9-i (ADMIN(2017)21) határozata annyiban, amennyiben a felperes neve nem szerepel e listán;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az EKSZ által az előléptetési eljárásra alkalmazott általános végrehajtási rendelkezésekkel szembeni jogellenességi kifogásra vonatkozik.

2.

A második jogalap közszolgálati kötelességszegésre, az előléptetésre javasoltak listájának létrehozását megelőző eljárás megsértésére és az egyenlő bánásmód megsértésére vonatkozik.

3.

A harmadik jogalap az EKSZ-nek a személyzeti szabályzat 45. cikkére alkalmazott általános végrehajtási rendelkezései megsértésére vonatkozik.

4.

A negyedik jogalap a felperes érdemeit érintő nyilvánvaló értékelési hibára, valamint a hivatalban eltöltött szolgálati idő szempontjának értékelése során az egyenlő bánásmód megsértésére vonatkozik.