10.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 319/16


Žaloba podaná dne 20. června 2018 – Colombani v. ESVČ

(Věc T-372/18)

(2018/C 319/19)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jean-Marc Colombani (Brusel, Belgie) (zástupce: N. de Montigny, advokát)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí generálního ředitele pro rozpočet a administrativu ESVČ ze dne 9. listopadu 2017 (ADMIN(2017)21), kterým se stanoví seznam povýšených úředníků za povyšovací období 2017, v rozsahu, v němž na tomto seznamu není uvedeno jméno žalobce.

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z námitky protiprávnosti obecných prováděcích ustanovení, která ESVČ uplatňuje na povyšovací postup.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze služebního pochybení, z nedodržení postupu před přijetím seznamu osob navržených na povýšení a z nerovného zacházení.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení obecných prováděcích ustanovení ESVČ k článku 45 služebního řádu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení zásluh žalobce a z nerovného zacházení při posouzení kritéria odpracovaných let služby.