201807201042013042018/C 276/873672018TC27620180806SL01SLINFO_JUDICIAL20180615565611

Zadeva T-367/18: Tožba, vložena 15. junija 2018 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)


C2762018SL5610120180615SL0087561561

Tožba, vložena 15. junija 2018 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

(Zadeva T-367/18)

2018/C 276/87Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Mexico, Mehika) (zastopnika: C. Casas Feu in J. Dorado Lopez-Lozano, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, Nizozemska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj/Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije UKIO – znamka Evropske unije št. 15079 023

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. marca 2018 v zadevi R 1536/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in drugi stranki pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.