201807201042013042018/C 276/873672018TC27620180806MT01MTINFO_JUDICIAL20180615565611

Kawża T-367/18: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ġunju 2018 – Sixsigma Networks Mexico vs EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)


C2762018MT5610120180615MT0087561561

Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ġunju 2018 – Sixsigma Networks Mexico vs EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

(Kawża T-367/18)

2018/C 276/87Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Messiku, il-Messiku) (rappreżentanti: C. Casas Feu u J. Dorado Lopez-Lozano, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, il-Pajjiżi l-Baxxi)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant/Proprjetarju tat-trade mark kontenzjuża: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: Applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ trade mark verbali tal-Unjoni “UKIO”/Trade mark tal-Unjoni Nru 15 070 023

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-22 ta’ Marzu 2018 fil-Każ R 1536/2017-2

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO u lill-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001.