201807201042013042018/C 276/873672018TC27620180806HR01HRINFO_JUDICIAL20180615565611

Predmet T-367/18: Tužba podnesena 15. lipnja 2018. – Sixsigma Networks Mexico protiv EUIPO-a – Marijn van Oosten Holding (UKIO)


C2762018HR5610120180615HR0087561561

Tužba podnesena 15. lipnja 2018. – Sixsigma Networks Mexico protiv EUIPO-a – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

(Predmet T-367/18)

2018/C 276/87Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Meksiko, Meksiko) (zastupnici: C. Casas Feu i J. Dorado Lopez-Lozano, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, Nizozemska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave/nositelj spornog žiga: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: prijava verbalnog žiga Europske unije UKIO/žig Europske unije br. 15 079 023

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. ožujka 2018. u predmetu R 1536/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci u postupku pred žalbenim vijećem snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.