201807201042013042018/C 276/873672018TC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180615565611

Kohtuasi T-367/18: 15. juunil 2018 esitatud hagi – Sixsigma Networks Mexico versus EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)


C2762018ET5610120180615ET0087561561

15. juunil 2018 esitatud hagi – Sixsigma Networks Mexico versus EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

(Kohtuasi T-367/18)

2018/C 276/87Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (México, Mehhiko) (esindajad: advokaadid C. Casas Feu ja J. Dorado Lopez-Lozano)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, Madalmaad)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Hageja / Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi UKIO taotlus – ELi kaubamärk nr 15 079 023

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 22. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1536/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja apellatsioonikoja menetluse teiselt poolelt.

Väide

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.