201807201082013392018/C 276/863662018TC27620180806SL01SLINFO_JUDICIAL20180608555511

Zadeva T-366/18: Tožba, vložena 8. junija 2018 – Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX)


C2762018SL5510120180608SL0086551551

Tožba, vložena 8. junija 2018 – Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX)

(Zadeva T-366/18)

2018/C 276/86Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Pet King Brands (Bartlett, Illinois, Združene države) (zastopnik: T. Schmidpeter, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Virbac SA (Carros, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije SUIMOX – prijava št. 15 039 993

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. Marca 2018 v zadevi R 1835/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 94(1) Uredbe (EU) št. 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) št. 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.