201807201082013392018/C 276/863662018TC27620180806NL01NLINFO_JUDICIAL20180608555511

Zaak T-366/18: Beroep ingesteld op 8 juni 2018 — Pet King Brands/EUIPO — Virbac (SUIMOX)


C2762018NL5510120180608NL0086551551

Beroep ingesteld op 8 juni 2018 — Pet King Brands/EUIPO — Virbac (SUIMOX)

(Zaak T-366/18)

2018/C 276/86Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Pet King Brands, Inc. (Bartlett, Illinois, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: T. Schmidpeter, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Virbac SA (Carros, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: aanvraag voor het Uniewoordmerk SUIMOX — inschrijvingsaanvraag nr. 15 039 993

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 21 maart 2018 in zaak R 1835/2017-5

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 94, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.