201807201082013392018/C 276/863662018TC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180608555511

Kohtuasi T-366/18: 8. juunil 2018 esitatud hagi – Pet King Brands versus EUIPO – Virbac (SUIMOX)


C2762018ET5510120180608ET0086551551

8. juunil 2018 esitatud hagi – Pet King Brands versus EUIPO – Virbac (SUIMOX)

(Kohtuasi T-366/18)

2018/C 276/86Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Pet King Brands, Inc. (Bartlett, Illinois, Ühendriigid) (esindaja: advokaat T. Schmidpeter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Virbac SA (Carros, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi „SUIMOX“ taotlus – registreerimistaotlus nr 15 039 993

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1835/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 94 lõike 1 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.