201807130582003622018/C 268/583642018TC26820180730LV01LVINFO_JUDICIAL20180611484811

Lieta T-364/18: Prasība, kas celta 2018. gada 11. jūnijā – Arçelik/EUIPO (“MicroGarden”)


C2682018LV4810120180611LV0058481481

Prasība, kas celta 2018. gada 11. jūnijā – Arçelik/EUIPO (“MicroGarden”)

(Lieta T-364/18)

2018/C 268/58Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Arçelik AS (Stambula, Turcija) (pārstāvis: A. Franke, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MicroGarden” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 971 988

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 4. aprīļa lēmums lietā R 163/2018-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.