201807130582003622018/C 268/583642018TC26820180730FI01FIINFO_JUDICIAL20180611484811

Asia T-364/18: Kanne 11.6.2018 – Arçelik v. EUIPO (MicroGarden)


C2682018FI4810120180611FI0058481481

Kanne 11.6.2018 – Arçelik v. EUIPO (MicroGarden)

(Asia T-364/18)

2018/C 268/58Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Arçelik AS (Istanbul, Turkki) (edustaja: asianajaja A. Franke)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Kyseessä oleva tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki MicroGarden – Rekisteröintihakemus nro 16 971 988

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 4.4.2018 asiassa R 163/2018-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.