201807201172012772018/C 276/853612018TC27620180806HU01HUINFO_JUDICIAL20180608545521

T-361/18. sz. ügy: 2018. június 8-án benyújtott kereset – APEDA kontra EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)


C2762018HU5410120180608HU0085541552

2018. június 8-án benyújtott kereset – APEDA kontra EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

(T-361/18. sz. ügy)

2018/C 276/85A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Újdelhi, India) (képviselő: N. Dontas jogtanácsos)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Athén, Görögország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a „SIR BASMATI RICE” európai uniós ábrás védjegy – 13 102 454. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. március 22-én hozott határozata (R 90/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, kivéve annak a vitatott védjegy árujegyzékének a 30. osztályba tartozó „szágó” és „mesterséges rizs (nem főtt)” megnevezésű árukra vonatkozó részét;

állapítsa meg, hogy az európai uniós védjegy teljes egészében érvénytelen;

az EUIPO-t kötelezze a felperes részéről a Törvényszék, az EUIPO fellebbezési tanácsa és törlési osztálya előtti eljárásokkal kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése, a rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontjával összefüggésben, a lajstromozás feltétlen kizáró okát/megtévesztő jelleg miatti kizáró okot illetően;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, az európai uniós védjegy rosszhiszemű bejelentésével kapcsolatos feltétlen kizáró okot illetően;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése, a rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben, a lajstromozás feltétlen kizáró okát/leíró jelleg miatti kizáró okot illetően;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke (1) bekezdésének megsértése, az EUIPO határozatainak megfelelő indokolását illetően.