201807201172012772018/C 276/853612018TC27620180806CS01CSINFO_JUDICIAL20180608545521

Věc T-361/18: Žaloba podaná dne 8. června 2018 – APEDA v. EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)


C2762018CS5410120180608CS0085541552

Žaloba podaná dne 8. června 2018 – APEDA v. EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

(Věc T-361/18)

2018/C 276/85Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Nové Dillí, Indie) (zástupce: N. Dontas, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Atény, Řecko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie SIR BASMATI RICE – Ochranná známka Evropské unie č. 13 102 454

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. března 2018, ve věci R 90/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil s výjimkou části, která se týká „sago“ a „artificial rice [nevařené]“, na které se ve třídě 30 vztahuje sporná ochranná známka Evropské unie;

rozhodl o neplatnosti ochranné známky Evropské unie v plném rozsahu;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní v řízení před Tribunálem, odvolacím senátem a zrušovacím oddělením.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 z důvodu absolutní neplatnosti/ zamítnutí z důvodu klamavosti;

Porušení čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 z důvodu absolutní neplatnosti spočívající v podání přihlášky ochranné známky Evropské unie nikoli v dobré víře;

Porušení čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 z důvodu absolutní neplatnosti / zamítnutí z důvodu popisného charakteru;

článku 94 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, pokud jde o dostačující odůvodnění rozhodnutí EUIPO.