201807201102013052018/C 276/843592018TC27620180806RO01ROINFO_JUDICIAL20180611535421

Cauza T-359/18: Acțiune introdusă la 11 iunie 2018 – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)


C2762018RO5310120180611RO0084531542

Acțiune introdusă la 11 iunie 2018 – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

(Cauza T-359/18)

2018/C 276/84Limba în care a fost formulată acțiunea: italiana

Părțile

Reclamantă: Unifarco SpA (Santa Giustina, Italia) (reprezentanți: A. Perani și J. Graffer, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl (Roma, Italia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „TRICOPID” – Cerere de înregistrare nr. 14 287 056

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 13 martie 2018 în cauza R 2150/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO şi a celeilalte părţi din procedură la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri, precum şi celei din faţa diviziei de opoziţie şi a camerei de recurs.

Motivele invocate

încălcarea şi aplicarea eronată a articolului 47 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului;

încălcarea şi aplicarea eronată a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului.