201807201102013052018/C 276/843592018TC27620180806HU01HUINFO_JUDICIAL20180611535421

T-359/18. sz. ügy: 2018. június 11-én benyújtott kereset – Unifarco kontra EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)


C2762018HU5310120180611HU0084531542

2018. június 11-én benyújtott kereset – Unifarco kontra EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

(T-359/18. sz. ügy)

2018/C 276/84A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Unifarco SpA (Santa Giustina, Olaszország) (képviselők: A. Perani és J. Graffer ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl (Róma, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: TRICOPID európai uniós szóvédjegy – 14 287 056. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. március 13-án hozott határozata (R 2150/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és a fellebbezési tanácsi eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a jelen eljárás, valamint az EUIPO felszólalási osztálya és fellebbezési tanácsa előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértése és téves alkalmazása;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése és téves alkalmazása.