201807201002013632018/C 276/833582018TC27620180806LV01LVINFO_JUDICIAL20180609525321

Lieta T-358/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. jūnijā – J. García Carrión/EUIPO – Codorníu (“JAUME CODORNÍU”)


C2762018LV5210120180609LV0083521532

Prasība, kas celta 2018. gada 9. jūnijā – J. García Carrión/EUIPO – Codorníu (“JAUME CODORNÍU”)

(Lieta T-358/18)

2018/C 276/83Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums: spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: J. García Carrión, SA (Jumilla, Spānija) (pārstāve: E. Arsuaga Santos, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “JAUME CODORNÍU” pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 543 599

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2018. gada 11. aprīļa lēmums lietā R 451/2017-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējās instances tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt preču zīmi Nr. 14 543 599 attiecībā uz 33. klasi;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 5. punkta pārkāpums.