201807201002013632018/C 276/833582018TC27620180806FI01FIINFO_JUDICIAL20180609525321

Asia T-358/18: Kanne 9.6.2018 – J. García Carrión v. EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)


C2762018FI5210120180609FI0083521532

Kanne 9.6.2018 – J. García Carrión v. EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

(Asia T-358/18)

2018/C 276/83Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: J. García Carrión (Jumilla, Espanja) (edustaja: asianajaja E. Arsuaga Santos)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus EU-tavaramerkiksi JAUME CODORNÍU – Rekisteröintihakemus nro 14 543 599

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 11.4.2018 asiassa R 451/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja epää tavaramerkin nro 14 543 599 rekisteröinnin luokkaan 33 kuuluville tavaroille

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan rikkominen.