201807201002013632018/C 276/833582018TC27620180806CS01CSINFO_JUDICIAL20180609525321

Věc T-358/18: Žaloba podaná dne 9. června 2018 – J. García Carrión v. EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)


C2762018CS5210120180609CS0083521532

Žaloba podaná dne 9. června 2018 – J. García Carrión v. EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

(Věc T-358/18)

2018/C 276/83Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: J. García Carrión, SA (Jumilla, Španělsko) (zástupce: E. Arsuaga Santos, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie JAUME CODORNÍU – Přihláška č. 14 543 599

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 11. dubna 2018, ve věci R 451/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a odmítl zápis ochranné známky č. 14 543 599 do třídy 33;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1001.