201807130662003792018/C 268/573572018TC26820180730NL01NLINFO_JUDICIAL20180608474821

Zaak T-357/18: Beroep ingesteld op 8 juni 2018 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)


C2682018NL4710120180608NL0057471482

Beroep ingesteld op 8 juni 2018 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

(Zaak T-357/18)

2018/C 268/57Taal van het verzoekschrift: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Luz Saúde SA (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: G. Gentil Anastácio en P. Guerra e Andrade, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Clínica La Luz (Madrid, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk HOSPITAL DA LUZ — inschrijvingsaanvraag nr. 14 791 495

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 4 april 2018 in zaak R 2084/2017-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing, voor zover daarbij de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk ten dele is afgewezen, en wijziging van de bestreden beslissing, zodat de aanvraag wordt toegewezen;

verwijzing van het EUIPO in alle kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b) van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.