201807130662003792018/C 268/573572018TC26820180730DA01DAINFO_JUDICIAL20180608474821

Sag T-357/18: Sag anlagt den 8. juni 2018 — Luz Saúde mod EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)


C2682018DA4710120180608DA0057471482

Sag anlagt den 8. juni 2018 — Luz Saúde mod EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

(Sag T-357/18)

2018/C 268/57Stævningen er affattet på portugisisk

Parter

Sagsøger: Luz Saúde SA (Lisabon, Portugal) (ved advokaterne G. Gentil Anastácio, P. Guerra og Andrade)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Clínica La Luz; SL (Madrid, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Luz Saúde SA

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket HOSPITAL DA LUZ — registreringsansøgning nr. 14 791 495

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 4. april 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2084/2017-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den delvist afslår registrering af det omhandlede varemærke, idet afgørelsen omgøres og registrering tillades.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001.