201807130662003792018/C 268/573572018TC26820180730CS01CSINFO_JUDICIAL20180608474821

Věc T-357/18: Žaloba podaná dne 8. června 2018 – Luz Saúde v. EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)


C2682018CS4710120180608CS0057471482

Žaloba podaná dne 8. června 2018 – Luz Saúde v. EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

(Věc T-357/18)

2018/C 268/57Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: portugalština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Luz Saúde SA (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: G. Gentil Anastácio, P. Guerra y Andrade, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Clínica La Luz, SL (Madrid)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie HOSPITAL DA LUZ – Přihláška č. 14791495

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. dubna 2018, ve věci R 2084/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí, které z části odmítá přihlášku sporné ochranné známky, které je předmětem projednávané věci, rozhodnutí změnil a nařídil zápis dotřené ochranné známky;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.