201807130732004372018/C 268/563562018TC26820180730SL01SLINFO_JUDICIAL20180607464721

Zadeva T-356/18: Tožba, vložena 7. junija 2018 – Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-wheels)


C2682018SL4610120180607SL0056461472

Tožba, vložena 7. junija 2018 – Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-wheels)

(Zadeva T-356/18)

2018/C 268/56Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Švedska) (zastopnika: T. Dolde, lawyer, in M. Hawkins, solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije V V-WHEELS – Prijava št. 14439 053

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 2. marca 2018 v zadevi R 1852/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so nastali v postopku pred, oddelkom za ugovore in četrtim odborom za pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

Kršitev člena 72(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

Kršitev člena 94(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.