201807130732004372018/C 268/563562018TC26820180730NL01NLINFO_JUDICIAL20180607464721

Zaak T-356/18: Beroep ingesteld op 7 juni 2018 — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-wheels)


C2682018NL4610120180607NL0056461472

Beroep ingesteld op 7 juni 2018 — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-wheels)

(Zaak T-356/18)

2018/C 268/56Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Zweden) (vertegenwoordigers: T. Dolde, advocaat, en M. Hawkins, Solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Aanvraag voor Uniebeeldmerk V V-WHEELS — inschrijvingsaanvraag nr. 14 439 053

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 2 maart 2018 in zaak R 1852/2017-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten, daaronder begrepen de kosten die zijn opgekomen voor de oppositieafdeling en de vierde kamer van beroep van het EUIPO.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 72, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 94, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.