201807130732004372018/C 268/563562018TC26820180730HR01HRINFO_JUDICIAL20180607464721

Predmet T-356/18: Tužba podnesena 7. lipnja 2018. – Volvo Trademark protiv EUIPO-a – Paalupaikka (V V-wheels)


C2682018HR4610120180607HR0056461472

Tužba podnesena 7. lipnja 2018. – Volvo Trademark protiv EUIPO-a – Paalupaikka (V V-wheels)

(Predmet T-356/18)

2018/C 268/56Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Švedska) (zastupnici: T. Dolde, odvjetnik i M. Hawkins, Solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije V V-WHEELS – prijava za registraciju br. 14 439 053

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. ožujka 2018. u predmetu R 1852/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova, uključujući troškove nastale u postupcima pred Odjelom za prigovore i četvrtim žalbenim vijećem EUIPO-a.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 72. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 94. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.