201807130732004372018/C 268/563562018TC26820180730DA01DAINFO_JUDICIAL20180607464721

Sag T-356/18: Sag anlagt den 7. juni 2018 — Volvo Trademark mod EUIPO — Paalupaikka Oy (V V-wheels)


C2682018DA4610120180607DA0056461472

Sag anlagt den 7. juni 2018 — Volvo Trademark mod EUIPO — Paalupaikka Oy (V V-wheels)

(Sag T-356/18)

2018/C 268/56Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Sverige) (ved advokat T. Dolde og Solicitor M. Hawkins)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Paalupaikka Oy

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket V V-WHEELS — EU-varemærkeregistrering nr. 14 439 053

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 2. marts 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1852/2017-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne afholdt i forbindelse med sagens behandling for indsigelsesafdelingen og for Fjerde Appelkammer ved EUIPO.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 72, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 94, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001.