201807130732004372018/C 268/563562018TC26820180730BG01BGINFO_JUDICIAL20180607464721

Дело T-356/18: Жалба, подадена на 7 юни 2018 г. — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-wheels)


C2682018BG4610120180607BG0056461472

Жалба, подадена на 7 юни 2018 г. — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-wheels)

(Дело T-356/18)

2018/C 268/56Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Volvo Trademark Holding AB (Гьотеборг, Швеция) (представител: T. Dolde, lawyer и M. Hawkins, Solicitor)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Paalupaikka Oy (Йисалми, Финландия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: посочваща заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „V V-WHEELS“ — Заявка за регистрация № 14 439 053

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 2 март 2018 г. по преписка R 1852/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати разноските, включително направените в производствата пред отдела по споровете и пред четвърти апелативен състав на EUIPO.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета;

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета;

Нарушение на член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета;

Нарушение на член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.