201807130602004402018/C 268/553542018TC26820180730SL01SLINFO_JUDICIAL20180606454622

Zadeva T-354/18: Tožba, vložena 6. junija 2018 – KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi)


C2682018SL4520120180606SL0055452462

Tožba, vložena 6. junija 2018 – KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi)

(Zadeva T-354/18)

2018/C 268/55Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: KID-Systeme GmbH (Buxtehude, Nemčija) (zastopniki: R. Kunze, G. Würtenberger in T. Wittmann, lawyers)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sky plc (Isleworth, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: Tožeča stranka pred Splošnim sodiščem

Zadevna sporna znamka: Prijava besedne znamke Evropske unije SKYFi – Prijava št. 12 189 502

Postopek pred EUIPO: Postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. marca 2018 v zadevi R 106/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev členov 8(1), 46, 47, 67, 70, 71, 94 in 95 Uredbe Evropskega parlamenta št. 2017/1001;

kršitev členov 2(2), 7(2), 8(2), 8(9), 27 in 71 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625.