201807130602004402018/C 268/553542018TC26820180730HR01HRINFO_JUDICIAL20180606454622

Predmet T-354/18: Tužba podnesena 6. lipnja 2018. – KID-Systeme protiv EUIPO-a – Sky (SKYFi)


C2682018HR4520120180606HR0055452462

Tužba podnesena 6. lipnja 2018. – KID-Systeme protiv EUIPO-a – Sky (SKYFi)

(Predmet T-354/18)

2018/C 268/55Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: KID-Systeme GmbH (Buxtehude, Njemačka) (zastupnici: R. Kunze, G. Würtenberger i T. Wittmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Sky plc (Isleworth, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj pred Općim sudom

Predmetni sporni žig: prijava verbalnog žiga Europske unije SKYFi – prijava za registraciju br. 12 189 502

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. ožujka 2018. u predmetu R 106/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. stavka 1. te članaka 46., 47., 67., 70., 71., 94. i 95. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 2. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2. i 9. te članaka 27. i 71. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625.