201807130602004402018/C 268/553542018TC26820180730ET01ETINFO_JUDICIAL20180606454622

Kohtuasi T-354/18: 6. juunil 2018 esitatud hagi – KID-Systeme versus EUIPO – Sky (SKYFi)


C2682018ET4520120180606ET0055452462

6. juunil 2018 esitatud hagi – KID-Systeme versus EUIPO – Sky (SKYFi)

(Kohtuasi T-354/18)

2018/C 268/55Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: KID-Systeme GmbH (Buxtehude, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Kunze, G. Würtenberger ja T. Wittmann)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Sky plc (Isleworth, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi „SKYFi“ taotlus – registreerimistaotlus nr 12 189 502

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 15. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 106/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1, artiklite 46, 47, 67, 70, 71 ja 95 rikkumine;

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 2 lõike 2, artikli 7 lõike 2, artikli 8 lõike 2, artikli 8 lõike 9, artikli 27 ja artikli 71 rikkumine.