201807130602004402018/C 268/553542018TC26820180730DA01DAINFO_JUDICIAL20180606454622

Sag T-354/18: Sag anlagt den 6. juni 2018 — KID-Systeme mod EUIPO — Sky (SKYFi)


C2682018DA4520120180606DA0055452462

Sag anlagt den 6. juni 2018 — KID-Systeme mod EUIPO — Sky (SKYFi)

(Sag T-354/18)

2018/C 268/55Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: KID-Systeme GmbH (Buxtehude, Tyskland) (ved advokaterne R. Kunze, G. Würtenberger og T. Wittmann)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Sky plc (Isleworth, Det Forenede Kongerige)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: KID-Systeme GmbH

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket SKYFi — registreringsansøgning nr. 12 189 502

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 15. marts 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 106/2017-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, artikel 46, 47, 67, 70, 71, 94 og 95 i Europa-Parlamentets forordning (EU) 2017/1001.

Tilsidesættelse af artikel 2, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 8, stk. 9, artikel 27 og 71 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625.