201807060751994162018/C 259/673492018TC25920180723LV01LVINFO_JUDICIAL20180605505011

Lieta T-349/18: Prasība, kas celta 2018. gada 5. jūnijā – Hauzenberger/EUIPO (“TurboPerformance”)


C2592018LV5010120180605LV0067501501

Prasība, kas celta 2018. gada 5. jūnijā – Hauzenberger/EUIPO (“TurboPerformance”)

(Lieta T-349/18)

2018/C 259/67Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Vācija) (pārstāvis: B. Bittner, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “TurboPerformance” – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 053 431

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2018. gada 5. aprīļa lēmums lietā R 2206/2017–4

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums.